en ไทย
Loading...

ข่าว

เราเริ่มต้นชุดใหม่ของโรงเรียนผู้จัดการ MMM ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว!

18.03.2017

หากคุณต้องการ:

  • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ MMM ชุมชนของเราและวิธีการทำงาน!
  • รับประสบการณ์ที่คุ้มค่าจากผู้จัดการชั้นนำของ MMM!
  • ค้นพบวิธีที่ดีกว่าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งกว่าในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมาเข้าร่วมกับ MMM!
  • ทำงานเป็นทีมกับผู้คนที่มีความชอบคล้ายคลึงกัน!
  • เติบโตเป็นผู้จัดการ MMM!
  • มีความเป็นอิสระทางการเงิน!

อ่านเพิ่มเติม →